Bảo Lộc Phố Hongkong Cần Tìm Đồng Đội

   

Support

Super Moderator
NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

PHỐ HONGKONG CẦN TÌM ĐỒNG ĐỘI ❤

Người đầu tàu (Quản Lí)
  • Thời gian: 10:00 AM - 11:00 PM
  • Mức Lương: Thoả thuận trực tiếp từ 8.000.000 tuỳ vào năng lực
Đồng đội tả hổ (Chuẩn bị bếp)
  • Thời gian: 10:00 AM - 11:00 PM ( Có thời gian nghỉ trưa )
  • Mức lương: 5.000.000 VND
Đồng đội phụ bếp
  • Thời gian: 10:00 AM - 11:00 PM ( Có thời gian nghỉ trưa )
  • Mức lương: 5.000.000 VND
Đồng đội tủ phụ
  • Thời gian: 10:00 AM - 11:00 PM ( Có thời gian nghỉ trưa )
  • Mức lương: 5.000.000 VND
Đồng đội Tủ Đông
  • Thời gian: 10:00 AM - 11:00 PM ( Có thời gian nghỉ trưa )
  • Mức lương: 7.000.000 VND
(Chi phí trên chưa bao gồm các khoản thưởng)

Hy vọng có cơ hội cùng nhau làm việc với mọi người để cùng thể hiện năng lực bản thân và thăng hoa trong công việc

Liên hệ:

0987 333 354 (Mr.Quang)
070 339 5554 (Mr.Linh)
0906 119 780 (Mr. Giang)

Làm việc tại: 100 Nguyễn Khuyến , Phường 2 , Bảo Lộc