Bảo Lộc Phú Thọ

mình có mầm gốc đang lên ngon lành
Thân mẹ 7 cm
xem hình để đánh giá thử nha
 

Ảnh đính kèm

  • 89932577_2808731512573577_32208518098452480_n.jpg
    89932577_2808731512573577_32208518098452480_n.jpg
    272.7 KB · Đọc: 63
  • 90308834_719279392313201_7691833759057838080_n.jpg
    90308834_719279392313201_7691833759057838080_n.jpg
    260.1 KB · Đọc: 37
Tap buon bán giá công khai di bạn lam an chan chính lam j phai giấu giá cho mệt, sau giá ae nao dc muc cứ như buon hàng cấm vậy chán
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái