Bảo Lộc Sang Lò Bánh Mì Nhỏ

Mình cần sang lại máy móc làm lò bánh mì nhỏ gồm lò đối lưu 5 khay, cối trộn, tủ ủ bánh, tủ đứng bán, bàn đá ve bánh, khay nướng bánh giá hữu nghị cho ace về làm lò 0945274239
 
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái