Bảo Lộc Sang Máy Và Tất Cả Dụng Cụ Nước Uống Đóng Chai

Nhà không có người làm cần sang lại gian máy và tất cả dụng cụ của cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Awuay hãng Việt Mỹ máy mới ráp đầu năm 2020 đang còn bảo hành đủ các chứng nhận xét nghiệm nước đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm giá cả thương lượng LH 0342519414
 

Attachments