Bảo Lộc Sang Quán Ăn

Do chuyển đổi công việc nên em cần thanh lí toàn bộ đồ nghề bán bún phở..,bán nhậu.!
Đầy đủ không thiếu thứ gì nhé...
Lấy về chỉ việc bày bán thui a.
Bàn ghế, tủ bếp, tủ đứng bán,bếp gas..v..v..
Sang lun mặt bằng giá rẻ 3tr5 /tháng
FD52AE75-9E5A-4A11-BC9E-9850C7F5A07B.jpeg
2995ABF3-A485-4CEF-A5AE-AAF22CF896D6.jpeg
6182E811-CD49-4B98-98BC-5B3424B47EA7.jpeg
EA973A3B-EAEC-4A32-9AA0-C5DEB7401B92.jpeg
1BDE17E3-3F76-437A-AD82-FC04DACD4103.jpeg
6686BE9E-51A8-4C64-9531-2152EEB00046.jpeg
B8F8F489-BA62-4334-92B2-9439220DCBDF.jpeg
FD52AE75-9E5A-4A11-BC9E-9850C7F5A07B.jpeg 2995ABF3-A485-4CEF-A5AE-AAF22CF896D6.jpeg 6182E811-CD49-4B98-98BC-5B3424B47EA7.jpeg EA973A3B-EAEC-4A32-9AA0-C5DEB7401B92.jpeg 1BDE17E3-3F76-437A-AD82-FC04DACD4103.jpeg 6686BE9E-51A8-4C64-9531-2152EEB00046.jpeg B8F8F489-BA62-4334-92B2-9439220DCBDF.jpeg
FD52AE75-9E5A-4A11-BC9E-9850C7F5A07B.jpeg
2995ABF3-A485-4CEF-A5AE-AAF22CF896D6.jpeg
6182E811-CD49-4B98-98BC-5B3424B47EA7.jpeg
EA973A3B-EAEC-4A32-9AA0-C5DEB7401B92.jpeg
1BDE17E3-3F76-437A-AD82-FC04DACD4103.jpeg
6686BE9E-51A8-4C64-9531-2152EEB00046.jpeg
B8F8F489-BA62-4334-92B2-9439220DCBDF.jpeg
FD52AE75-9E5A-4A11-BC9E-9850C7F5A07B.jpeg
FD52AE75-9E5A-4A11-BC9E-9850C7F5A07B.jpeg
2995ABF3-A485-4CEF-A5AE-AAF22CF896D6.jpeg
6182E811-CD49-4B98-98BC-5B3424B47EA7.jpeg
EA973A3B-EAEC-4A32-9AA0-C5DEB7401B92.jpeg
1BDE17E3-3F76-437A-AD82-FC04DACD4103.jpeg
6686BE9E-51A8-4C64-9531-2152EEB00046.jpeg
B8F8F489-BA62-4334-92B2-9439220DCBDF.jpeg