Sell domain

Mr.Kendy

<font color="#00ff00"><b>Chúa Tể Ducan - Kendy</b>
Tình hình la mình có chỗ mua domain giá rẻ ban nao can thi pm y!h dragoncauduong
các bạn mua domain sẽ dc khuyến mãi 1 host 3y để lam web nhá ;;)
giá cả thương lượng Y!h ! hoac mail về [email protected]
cám ơn !:stomp::stomp: