Bảo Lộc Sim Đẹp Các Mạng Giá Từ 1Tr - 10Tr - Ch Sim Phát Lộc

Thucquyen

Well-Known Member
CỬA HÀNG SIM PHÁT LỘC
837B Trần Phú - P.B'Lao - TP.Bảo Lộc
(Đối diện trường Cao Đẳng Kinh Tế Bảo Lộc)

Call/zalo: 0903 899 899 - OANH

VIETTEL

0865.100.155 = 1tr
0986.305.035 = 1tr
0981.57.57.33 = 1tr
0981.66.88.50 = 1tr
0975.05.6939 = 1tr
0342.86.00.68 = 1tr
0988.329.349 = 1tr
0965.889.012 = 1tr
0967.308.083 = 1tr
0337.1234.69 = 1tr
0973.674.647 = 1tr
0375.002.779 = 1tr
0386.308.309 = 1tr
0363.79.79.49 = 1tr
0962.696.359 = 1tr
03333.769.38 = 1tr
0377.73.55.37 = 1tr
0984.94.77.49 = 1tr
0987.683.552 = 1tr
0339.62.62.69 = 1tr
0969.337.089 = 1tr
0964.249.357 = 1tr
0964.397.369 = 1tr
0338.4567.52 = 1tr
0963.66.88.04 = 1tr
0966.28.39.49 = 1tr
0989.20.8910 = 1tr
0978.799.629 = 1tr
0969.751.778 = 1tr
0335.149.249 = 1tr
0972.686.535 = 1tr
0363.248.249 = 1tr
0965.79.22.49 = 1tr
0988.38.47.49 = 1tr
0345.119.149 = 1tr
0983.390.930 = 1tr2
0983.730.307 = 1tr2
0964.288.068 = 1tr2
0963.671.579 = 1tr2
0977.489.849 = 1tr2
0382.44.99.77 = 1tr2
0376.68.44.86 = 1tr2
0989.788.269 = 1tr2
0967.53.63.53 = 1tr2
0984.600.644 = 1tr3
0962.16.44.16 = 1tr5
038.49.77878 = 1tr5
0967.389.139 = 1tr5
0338.009.079 = 1tr5
0367.05.2468 = 1tr5
0357.46.2468 = 1tr5
0344.83.2468 = 1tr5
0344.97.2468 = 1tr5
0975.378.387 = 1tr5
0965.33.77.38 = 1tr5
0344.37.37.79 = 1tr5
0394.21.78.78 = 1tr5
098.99.33.727 = 1tr5
0977.39.0369 = 1tr5
0974.244.249 = 1tr5
0961.80.83.80 = 1tr8
096.66.00.772 = 2tr
0964.050.080 = 2tr
0961.72.72.74 = 2tr
0385.39.22.39 = 2tr
096.222.55.39 = 2tr
0353.72.78.79 = 2tr
0967.552.554 = 2tr
0965.923.933 = 2tr5
0975.87.79.68 = 2tr5
0866.229.239 = 3tr5
0359.13.3979 = 4tr
0985.644.655 = 4tr
036.999.2014 = 4tr
0967.6666.50 = 5tr
0989.553.557 = 6tr
0975.88.22.11 = 6tr
0338.12.52.92 = 6tr5
0961.35.75.75 = 8tr
0983.882.887 = 8tr
096.77777.54 = 8tr
0981.9999.08 = 9tr
0967.1111.69 = 10tr
0987.33.99.22 = 10tr

MOBIFONE
0935.336912. = 1tr
0936.79.17.19 = 1tr
0787.30.30.60 = 1tr
0787.30.30.80 = 1tr
0908.16.01.93 = 1tr
0933.79.1319 = 1tr
0933.99.2629 = 1tr
0936.13.14.13 = 1tr
0936.458.179 = 1tr
0795.14.7879 = 1tr
0934.664.886 = 1tr
0936.383.169 = 1tr
0937.35.66.35 = 1tr
0933.90.94.90 = 1tr
0936.31.88.13 = 1tr
0799.51.8886 = 1tr
0767.988.368 = 1tr
0777.499.889 = 1tr
0787.558.998 = 1tr
0934.202.989 = 1tr
0933.738.468 = 1tr
0931.593.886 = 1tr
0901.651.886 = 1tr
0934.208.268 = 1tr
0904.300.310 = 1tr
0934.206.216 = 1tr2
0933.50.53.57 = 1tr2
0934.365.375 = 1tr2
0782.23.23.29 = 1tr2
093.66.33.006 = 1tr2
093.66.55.661 = 1tr2
0934.62.52.62 = 1tr2
0934.21.21.25 = 1tr2
0935.89.22.98 = 1tr2
0936.840.850 = 1tr2
089.68.63.779 = 1tr2
0931.63.55.36 = 1tr2
093.12.19.886 = 1tr2
0898.99.10.99 = 1tr2
0938.165.886 = 1tr2
090.26.25.886 = 1tr2
0935.133.137 = 1tr3
0898.99.20.99 = 1tr3
090.11.66.885 = 1tr5
0787.23.23.28 = 1tr5
0906.21.21.24 = 1tr5
0933.11.7775 = 1tr5
0935.17.13.17 = 1tr5
0797.799.792 = 1tr5
0934.880.890 = 1tr5
0899.791.779 = 1tr5
0908.442.452 = 1tr5
0937.60.63.69 = 1tr5
0775.161.868 = 1tr5
0908.319.886 = 1tr5
0898.99.30.99 = 1tr5
0903.059.686 = 1tr5
0902.696.386 = 1tr5
0797.63.67.68 = 1tr5
0908.94.77.49 = 1tr5
0898.99.62.99 = 1tr6
0937.920.921 = 1tr8
0899.962.968 = 2tr
0937.66.30.66 = 2tr
0896.618.168 = 2tr
0785.66.68.69 = 2tr
0935.79.79.16 = 2tr
0937.224.688 = 2tr
090.22.33.007 = 2tr
0931.55.22.39 = 2tr
0908.312.886 = 2tr
0765.886.986 = 2tr5
0772.968.988 = 2tr5
0775.686.986 = 2tr5
0785.886.986 = 2tr5
0937.866.986 = 2tr5
0908.323.393 = 2tr5
0898.99.26.99 = 2tr5
090.81.33332. = 2tr5
0933.69.61.69 = 3tr
0775.386.388 = 3tr
0787.368.388 = 3tr
0937.025.222 = 3tr
0935.11.9991 = 3tr
0907.113689. = 3tr
0933.71.79.68 = 3tr
0798.55.1368 = 3tr
093.7777.692 = 3tr
0903.249.279 = 3tr
0898.67.6668 = 3tr5
0908.75.7775 = 3tr5
0905.73.99.88 = 3tr5
0935.16.9966 = 3tr5
07888.03.777 = 3tr5
090.87.33331 = 3tr8
090.87.33330 = 3tr8
0901.44.99.33 = 4tr
0899.538.777 = 4tr
0937.65.8886 = 4tr
0937.555.885 = 4tr
0899.969.779 = 4tr
0788.76.86.96 = 4tr
0937.510.333 = 4tr
0903.60.60.62 = 4tr
0765.668.968 = 4tr2
0778.686.689 = 4tr2
0783.668.968 = 4tr2
0703.66.68.69 = 4tr5
0899.7777.38 = 5tr
0899.53.8668 = 5tr
08.9898.7070 = 5tr
0937.50.78.78 = 5tr
0703.668.968 = 5tr
0708.668.968 = 5tr
0773.668.968 = 5tr
0773.868.898 = 5tr
0797.69.68.69 = 5tr
0898.789.123 = 5tr
0935.04.8989 = 5tr
090.88.91.222 = 5tr
0937.13.3579 = 5tr
0898.69.7799 = 5tr
0933.222.442 = 5tr
0937.858.222 = 5tr
0707.68.88.98 = 6tr
0769.668.968 = 6tr
0775.668.968 = 6tr
093.689.7788. = 6tr
0772.856.856 = 6tr
0901.6666.75 = 6tr
0901.567894. = 6tr
0902.020.030 = 6tr
0707.668.968 = 7tr
0797.633.666 = 7tr
0903.66.88.44 = 7tr
0903.980.555 = 7tr
0937.242.555 = 7tr5
0776.668.968 = 8tr
0778.668.968 = 8tr
0773.444449. = 8tr
0939.723.777 = 8tr
0787.626.999 = 8tr
0938.95.9995 = 9tr
0934.45.55.65 = 9tr
0707.666.168 = 9tr
07.0404.6868 = 9tr
0789.26.66.88 = 9tr
07.8383.6688 = 9tr
0899.339.889 = 9tr
0902.80.8886 = 10tr
0898.49.7979 = 10tr
0907.25.8866 = 10tr
0907.63.69.69 = 10tr
0939.55.88.22 = 10tr

VINAPHONE
0848.00.11.68 = 1tr
0911.687.867 = 1tr
0911.783.837 = 1tr
0948.80.30.80 = 1tr
0835.730.789 = 1tr
0837.671.789 = 1tr
0832.644.789 = 1tr
0832.394.789 = 1tr
0834.428.789 = 1tr
0834.109.789 = 1tr
0834.069.789 = 1tr
0834.037.789 = 1tr
0834.498.789 = 1tr
0833.753.789 = 1tr
0834.029.789 = 1tr
0833.491.789 = 1tr
0889.92.92.39 = 1tr
0916.995.369 = 1tr2
0835.752.789 = 1tr2
0946.090.898 = 1tr5
0916.696.139 = 1tr5
091.6666.244 = 2tr5
0911.98.9995 = 2tr5
091.5555.149 = 3tr
0947.001.003 = 3tr
091.99.33.995 = 3tr
0947.444464. = 5tr
091.9999.872 = 6tr
0918.47.8866 = 8tr
0941.13.16.18 = 8tr
0856.917.179 = 8tr
0911.789.168 = 8tr

0889.113579. = 10tr
 
Last edited:
This is my first time come here
[/URL]

I am glad to come this forum I am glad to come this forum I am glad to come this forum I am glad to come this forum I am glad to come this forum I am glad to come this forum I am glad to come this forum I am glad to come this forum I am glad to come this forum I am glad to come this forum b8095c7
 

Simphatloc

Well-Known Member
Sim Viettel không giới hạn dung lượng, gia hạn 50k/tháng giá 150kđã bao gồm gói tháng đầu