Toàn Quốc Thang Điểm Ielts

Số điện thoại liên hệ

0933806699

Nhận ra thang điểm Cambridge IELTS để đánh giá điểm kiểm tra của bạn sau mỗi kỳ thi. Biết mức độ của bạn và chuẩn bị nhiều hơn về mặt tâm lý sẽ được thực hiện dễ dàng hơn bởi điều này. Đọc bài viết này để tìm hiểu các yêu cầu và bảng chuyển đổi điểm IESE mà ISE đã biên soạn. Bảng điểm cho các phần IELTS và đọc chỉ để tham khảo;
Nó có thể không nhất thiết phải áp dụng cho tất cả các kỳ thi. Điểm IELTS trên bảng kết quả của ứng viên sẽ bao gồm cả điểm tổng thể và điểm số cho từng kỹ năng kiểm tra. Trung bình của bốn kỹ năng sẽ được sử dụng để tính điểm cuối cùng.
Theo tùy chỉnh, điểm trung bình cho bốn kỹ năng với số lẻ sẽ được làm tròn lên đến 5 và xuống một nếu điểm trung bình là.75.
Các ứng cử viên có điểm 6,5 (nghe), 6.0 (đọc), 6.0 (viết) và 6.0, ví dụ (nói).
Do đó, điểm số cuối cùng của thí sinh này là 6 (24,5 4 = 6.125 = 6).
 
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái