Bảo Lộc Thanh Lý Cửa Cuốn. 0962593870

Alohakali

Active Member
5triệu 2 cửa nha bạn. Cửa mới lắp mà không sử dụng, còn cứng nguyên nha.
 

Alohakali

Active Member
Cứ xuống xem đi bạn, cửa còn mới nguyên vì mình lắp vào mà chưa sử dụng mấy. Lúc mình làm là gần 13 triệu. Mới lắp được hơn 2 tháng àh.