Bảo Lộc Thanh Lý Nồi Điện 100Lit Còn Mới, Hoạt Động Tốt