Bảo Lộc Thu M.ua Quốc Bổi

Mình ở blam cần thu mua quốc bổi quanh quanh blam bloc
Lúc nào cũng lấy . Bao nhiu cũng lấy . Có là lấy hết 55k /1 con
Lh trực tiếp sdt : 0373930513