Bảo Lộc Thu Mua Cây Củi Tạp

Chỗ mình có cây khô cao hơn chục m. K biết là ghỗ gì. B có thể đến cắt dùm mình đc k
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái