Bảo Lộc Thu mua iphone hư lấy linh kiện giá cao

Cuong Software

Well-Known Member
Thu mua iphone 4 hư, bể màn hình, mất nguồn, mất sóng, wifi.no all hoặc baseband 4.12 trùm mền... giá cao tại Bảo Lộc! Ai cần liên hệ: 0977467846 - 0985714241 - 0993334964
 
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái