Lâm Đồng Thu Mua Nông Sản

Thu mua cà tím ,su su , bí xanh , bắp sú , cà chua , đậu ve , mướp .... Mua số lượng đầu tạ trở lênIMG_UPLOAD_20191122_092141.jpg