Bảo Lộc Thu Mua Xác Điện Thoại .

Bảo Nam Apple

Active Member
Do nhu cầu công việc cần mua số lượng xác điện thoại các dòng : Samsung , Oppo , Iphone , Nokia .....
Máy rơi vỡ , rớt nước , Icloud .....
LH : 0868117272 - 0866013939