Bảo Lộc Tiếng hàn cho người mới bắt đầu

Tiếng hàn cho người mới bắt đầu giáo trình seoul or kanata ( phối hợp giữa học với làm bài tập đảm bảo cho học viên có kết quả tốt nhất
hình thức học: chiều từ : thứ 3 5 7 từ 12h30 > 13h30 ( còn nhận học viên)
buổi chiều Từ 15h>16h30 ( Đã đủ học viên)
buổi tối từ 18h>19h30 ( còn nhận học viên )

các buổi 2 4 6 : từ 12h30>13h30( còn nhận học viên)
từ 15h>16h30 ( còn nhận học viên)
Từ 18>19h30 (Còn nhận học viên)

Lưu ý : 1 ca học chỉ nhận 2 đến 3 học viên vì vậy mọi người đăng kí nhanh nhé
 
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái