Bảo Lộc Tiếng hàn cho người mới bắt đầu

conamquanu

Active Member
Tiếng hàn cho người mới bắt đầu giáo trình seoul từ sơ cấp đến cao cấp 5 Các buổi học liên tục trong tuần
2,4,6
3,5,7 1 lớp từ 2 đến 3 học viên đảm bảo cho học viên có thể tiếp thu bài 1 cách tốt nhất
Liên hệ:0908183864 gặp hoàng
Đây là bài tập đọc năm 2011 tại thành phố hcm
BÀI TẬP SỐ1

(26/04/2011)

Người hướng dẫn : Lee (mizalee86)

Bài tập đọc

안녕하세요 저는이미자입니다 만나서 너무 반갑습니다 저는 베트

남에세 왔습니다 그리고 한국에온 지 5개월 됐습니다 저는 가족들

과 고향이 아주 보고 싶습니다 저음에 한국생활 정말 힘들고 못 살

다는 생각이 드렸습니다 고향에 돌아가 고 싶습니다 그런데 우리아

빠께 저에게 언제나 위로해 주시니까 제마음은 점점 강해졌습니다

저는 슬픔이 있을때 어려운 일이 생길때 자신에 “괜잖을거야 난 잘

할 수 있다”라고 말했습니다 그래세 생활에 있는아픔을 다 극복할

수 있을 것 같습니다 나는 베트남공향에 갔을 때 예쁜나라에 다른

삶을 살 수 있다 생각해서 기분이 기뻣습다니 빨리 한국에 도작하면

좋겠다는생각을 했습니다 그런데 인전공향에 도작하자마자 울었습

니다 세상을 그렇게 넓구나 나는 얼마나 작은지 알았습니다 그때 너

무 외로웠습니다 지금은 까금씩 힘들어서 눈물이 나지만 외로운느

낌이 없습니다 이제 나엎에 진한친구도 있고 소중한 사람또 있거든

요 여러분도 어려울 때 포기하 지말고 맘으로 노력을하면 생활이 장

미꽃처럼 예뻐 질겁니다 화이팅!
 
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái