Lâm Đồng Tiếng Việt Cho Người Nhật - 日本人のベトナム語

1f308.png
2600.png
☀️
1f1ef_1f1f5.png
1f1fb_1f1f3.png
TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NHẬT
1f1fb_1f1f3.png
1f1ef_1f1f5.png
2600.png
☀️
1f308.png

*Mọi lứa tuổi có nhu cầu học tiếng Nhật.
*Sau 3 tháng học tập, có thể đọc viết giao tiếp cơ bản bằng tiếng Việt.
*Đội ngũ giáo viên từng sinh sống làm việc tại Nhật, giảng dạy tại Nhật ngữ Đông Du sài gòn, thông dịch cho huấn luyện viên nhật tại hà nội.
* Xem xét miễn giảm học phí khi đăng ký sớm
1f917.png
1f917.png

* Hãy liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc Fanpage!!
===================================
1f1fb_1f1f3.png
Người Việt liên hệ: 02633.719.979 – 01654.919.679
1f1ef_1f1f5.png
Người Nhật: liên hệ0984145940 - 01657668679 (日本人対応)
Địa chỉ: 821a Trần Phú - TP. Bảo Lộc.
========================================================================
26bd.png
⚽
1f1ef_1f1f5.png
1f1fb_1f1f3.png
日本人のベトナム語
1f1fb_1f1f3.png
1f1ef_1f1f5.png
26bd.png
⚽
★すべての年齢層は日本語を学ぶ必要があります。
★3ヶ月の学習の後、読み書きとベトナム語の基本的なコミュニケーションができました。
★Tokyo VNJの教師:日本に住みしました。ドンズー日本語学校を教えたり、ハノイで日本人のコーチを翻訳しました。
★常時ディスカウントクラスが可能です
1f4aa.png
1f4aa.png

★先ずはお電話またはファンページにてお問い合わせ下さい!!
========================
1f1fb_1f1f3.png
02633719979 – 01654919679(ベトナム人対応)
1f1ef_1f1f5.png
0984145940 - 01657668679 (日本人対応)
住所:821a Trần Phú - TP. Bảo Lộc.
duong2.jpg
duong1.jpg