Lâm Đồng Tìm Lao Động Phổ Thông

   

Heomoi

New Member
Cần nam lao động phổ thông, bao ăn, bao ở, làm việc ăn ở tại công trường, lương thoả thuận. Liên hệ sdt: 0846856703 gặp A Chiến.