Bảo Lộc Tìm Người Làm Vườn Biết Leo Trèo Buộc Sầu Riêng Phát Cỏ Xịt Thuốc..

tìm người khỏe mạnh khéo léo làm vườn biết leo trèo buộc sầu riêng phát cỏ xịt thuốc..có chỗ ăn ở lương thỏa thuận theo từng công việc..liên hệ 0354137879 gặp quang..nếu gọi máy bận thì hãy nhắn tin sẽ có người gọi lại ngay