Bảo Lộc Tìm việc làm

Số điện thoại liên hệ

0363951280

 
Làm quán bilda. 8 tiếng. Từ 16h30 đến 24h30. Lương 7tr. Tại bảo lộc. Chỉ cần nam. Ko nhận nữ. 0987991901
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái