Lâm Đồng Tôi Có 2 Lô Đất Cần Ra Trong Tháng Này, 7X25M Và 6X25M Có Thổ Cư Ở Bảo Lộc