Bảo Lộc Trại Dúi Tại Bảo Lộc Lâm Đồng 0904575202

Bán Dúi Giống Bảo Lộc Lâm Đồng 0904575202
Trại Thôn 2 Lộc Thành Bảo Lâm Lâm Đồng

Bán Dúi Giống Bảo Lộc Lâm Đồng
Dúi giống có trọng lượng từ 5 lạng - 7 lạng - 1 kg - 2 kg - 3 kg
Gía thành theo size và theeo thời giá

Dúi giống sinh trưởng tốt
Dúi trưởng thành đạt trọng lượng từ 2 kg trở lên
Dúi ghép đôi dẽ - sinh sản tốt

Anh chị em nào có nhu cầu tham quan trải nghiệm.
Liên hệ Trại Dúi
Thôn 2 Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng
0904575202 Nguyễn Bá Hòa
82112656_2730604720341429_2760290999132487680_n.jpg
81981539_2716299288438639_4748491137805713408_n.jpg
81462701_2729483637120204_3874571048049442816_n.jpg
81690547_2730604617008106_4685306658438512640_n.jpg
bio-codexine--hop.jpg
bio-genta tylo-chai.jpg
Marbovitryl500.jpg
78836756_2684369144964987_1458398472259502080_n.jpg
79384696_2690548864347015_6623562812859875328_n.jpg
viacoccid.jpg
 
Last edited: