Lâm Đồng Trường Đại Học Văn Lang Tuyển Sinh Sau Đại Học

Cupid

Admin
Staff member
Trường đại học Văn Lang tuyển sinh sau đại học năm 2018

  • Ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh - Tài chính ngân hàng
  • Địa điểm đào tạo: TP. Bảo Lộc - TP. Đà Lạt
  • Điện thoại liên hệ: 0933 194 928 (Chị Hà - Phụ trách công tác tuyển sinh tại Lâm Đồng)
  • Email: [email protected]