Lâm Đồng Tư Vấn, Lắp Đặt, Sửa Chữa Camera Quan Sát Chuyên Nghiệp