Bảo Lộc Tuyển 100 Công Nhân + 2 Thợ Bảo Trì Máy Đi Làm Ngay

Cindy_119

Active Member
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty TNHH Merkava cần tuyển:
Vị trí :
 • 100 Công nhân may, đào tạo may, kiểm hàng, thợ ủi, thợ phụ...
 • 02 Thợ bảo trì máy may ( ưu tiên có kinh nghiệm )
 • Độ tuổi : 18 -> 50
 • Yêu cầu : Siêng năng, sức khỏe tốt, có thể làm việc tăng ca .
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ( có lương ).
 • Thu nhập từ 5 ->10 triệu
 • Thưởng chuyên cần, xăng xe, con nhỏ. thưởng năng suất.
 • Được tham gia BHXH đầy đủ , được nghỉ Lễ, phép năm theo luật lao động .
Liên hệ : CÔNG TY TNHH MERKAVA VIỆT NAM
Địa chỉ : KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
0263 3732 383 ( P. Nhân sự )
 

Cindy_119

Active Member
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty TNHH Merkava cần tuyển:
Vị trí :
 • 100 Công nhân may, đào tạo may, kiểm hàng, thợ ủi, thợ phụ...
 • 02 Thợ bảo trì máy may ( ưu tiên có kinh nghiệm )
 • Độ tuổi : 18 -> 50
 • Yêu cầu : Siêng năng, sức khỏe tốt, có thể làm việc tăng ca .
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ( có lương ).
 • Thu nhập từ 5 ->10 triệu
 • Thưởng chuyên cần, xăng xe, con nhỏ. thưởng năng suất.
 • Được tham gia BHXH đầy đủ , được nghỉ Lễ, phép năm theo luật lao động .
Liên hệ : CÔNG TY TNHH MERKAVA VIỆT NAM
Địa chỉ : KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
0263 3732 383 ( P. Nhân sự )
 

Cindy_119

Active Member
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty TNHH Merkava cần tuyển:
Vị trí :
 • 100 Công nhân may, đào tạo may, kiểm hàng, thợ ủi, thợ phụ...
 • 02 Thợ bảo trì máy may ( ưu tiên có kinh nghiệm )
 • Độ tuổi : 18 -> 50
 • Yêu cầu : Siêng năng, sức khỏe tốt, có thể làm việc tăng ca .
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ( có lương ).
 • Thu nhập từ 5 ->10 triệu
 • Thưởng chuyên cần, xăng xe, con nhỏ. thưởng năng suất.
 • Được tham gia BHXH đầy đủ , được nghỉ Lễ, phép năm theo luật lao động .
Liên hệ : CÔNG TY TNHH MERKAVA VIỆT NAM
Địa chỉ : KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
0263 3732 383 ( P. Nhân sự )
 

Cindy_119

Active Member
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty TNHH Merkava cần tuyển:
Vị trí :
 • 100 Công nhân may, đào tạo may, kiểm hàng, thợ ủi, thợ phụ...
 • 02 Thợ bảo trì máy may ( ưu tiên có kinh nghiệm )
 • Độ tuổi : 18 -> 50
 • Yêu cầu : Siêng năng, sức khỏe tốt, có thể làm việc tăng ca .
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ( có lương ).
 • Thu nhập từ 5 ->10 triệu
 • Thưởng chuyên cần, xăng xe, con nhỏ. thưởng năng suất.
 • Được tham gia BHXH đầy đủ , được nghỉ Lễ, phép năm theo luật lao động .
Liên hệ : CÔNG TY TNHH MERKAVA VIỆT NAM
Địa chỉ : KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
0263 3732 383 ( P. Nhân sự )
 

Cindy_119

Active Member
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty TNHH Merkava cần tuyển:
Vị trí :
 • 100 Công nhân may, đào tạo may, kiểm hàng, thợ ủi, thợ phụ...
 • 02 Thợ bảo trì máy may ( ưu tiên có kinh nghiệm )
 • Độ tuổi : 18 -> 50
 • Yêu cầu : Siêng năng, sức khỏe tốt, có thể làm việc tăng ca .
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ( có lương ).
 • Thu nhập từ 5 ->10 triệu
 • Thưởng chuyên cần, xăng xe, con nhỏ. thưởng năng suất.
 • Được tham gia BHXH đầy đủ , được nghỉ Lễ, phép năm theo luật lao động .
Liên hệ : CÔNG TY TNHH MERKAVA VIỆT NAM
Địa chỉ : KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
0263 3732 383 ( P. Nhân sự )
 

Cindy_119

Active Member
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty TNHH Merkava cần tuyển:
Vị trí :
 • 100 Công nhân may, đào tạo may, kiểm hàng, thợ ủi, thợ phụ...
 • 02 Thợ bảo trì máy may ( ưu tiên có kinh nghiệm )
 • Độ tuổi : 18 -> 50
 • Yêu cầu : Siêng năng, sức khỏe tốt, có thể làm việc tăng ca .
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ( có lương ).
 • Thu nhập từ 5 ->10 triệu
 • Thưởng chuyên cần, xăng xe, con nhỏ. thưởng năng suất.
 • Được tham gia BHXH đầy đủ , được nghỉ Lễ, phép năm theo luật lao động .
Liên hệ : CÔNG TY TNHH MERKAVA VIỆT NAM
Địa chỉ : KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
0263 3732 383 ( P. Nhân sự )
 

Cindy_119

Active Member
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty TNHH Merkava cần tuyển:
Vị trí :
 • 100 Công nhân may, đào tạo may, kiểm hàng, thợ ủi, thợ phụ...
 • 02 Thợ bảo trì máy may ( ưu tiên có kinh nghiệm )
 • Độ tuổi : 18 -> 50
 • Yêu cầu : Siêng năng, sức khỏe tốt, có thể làm việc tăng ca .
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ( có lương ).
 • Thu nhập từ 5 ->10 triệu
 • Thưởng chuyên cần, xăng xe, con nhỏ. thưởng năng suất.
 • Được tham gia BHXH đầy đủ , được nghỉ Lễ, phép năm theo luật lao động .
Liên hệ : CÔNG TY TNHH MERKAVA VIỆT NAM
Địa chỉ : KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
0263 3732 383 ( P. Nhân sự )
 

Cindy_119

Active Member
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty TNHH Merkava cần tuyển:
Vị trí :
 • 100 Công nhân may, đào tạo may, kiểm hàng, thợ ủi, thợ phụ...
 • 02 Thợ bảo trì máy may ( ưu tiên có kinh nghiệm )
 • Độ tuổi : 18 -> 50
 • Yêu cầu : Siêng năng, sức khỏe tốt, có thể làm việc tăng ca .
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ( có lương ).
 • Thu nhập từ 5 ->10 triệu
 • Thưởng chuyên cần, xăng xe, con nhỏ. thưởng năng suất.
 • Được tham gia BHXH đầy đủ , được nghỉ Lễ, phép năm theo luật lao động .
Liên hệ : CÔNG TY TNHH MERKAVA VIỆT NAM
Địa chỉ : KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
0263 3732 383 ( P. Nhân sự )
 

Cindy_119

Active Member
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty TNHH Merkava cần tuyển:
Vị trí :
 • 100 Công nhân may, đào tạo may, kiểm hàng, thợ ủi, thợ phụ...
 • 02 Thợ bảo trì máy may ( ưu tiên có kinh nghiệm )
 • Độ tuổi : 18 -> 50
 • Yêu cầu : Siêng năng, sức khỏe tốt, có thể làm việc tăng ca .
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ( có lương ).
 • Thu nhập từ 5 ->10 triệu
 • Thưởng chuyên cần, xăng xe, con nhỏ. thưởng năng suất.
 • Được tham gia BHXH đầy đủ , được nghỉ Lễ, phép năm theo luật lao động .
Liên hệ : CÔNG TY TNHH MERKAVA VIỆT NAM
Địa chỉ : KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
0263 3732 383 ( P. Nhân sự )
 

Cindy_119

Active Member
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty TNHH Merkava cần tuyển:
Vị trí :
 • 100 Công nhân may, đào tạo may, kiểm hàng, thợ ủi, thợ phụ...
 • 02 Thợ bảo trì máy may ( ưu tiên có kinh nghiệm )
 • Độ tuổi : 18 -> 50
 • Yêu cầu : Siêng năng, sức khỏe tốt, có thể làm việc tăng ca .
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ( có lương ).
 • Thu nhập từ 5 ->10 triệu
 • Thưởng chuyên cần, xăng xe, con nhỏ. thưởng năng suất.
 • Được tham gia BHXH đầy đủ , được nghỉ Lễ, phép năm theo luật lao động .
Liên hệ : CÔNG TY TNHH MERKAVA VIỆT NAM
Địa chỉ : KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
0263 3732 383 ( P. Nhân sự )
 

Cindy_119

Active Member
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty TNHH Merkava cần tuyển:
Vị trí :
 • 100 Công nhân may, đào tạo may, kiểm hàng, thợ ủi, thợ phụ...
 • 02 Thợ bảo trì máy may ( ưu tiên có kinh nghiệm )
 • Độ tuổi : 18 -> 50
 • Yêu cầu : Siêng năng, sức khỏe tốt, có thể làm việc tăng ca .
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ( có lương ).
 • Thu nhập từ 5 ->10 triệu
 • Thưởng chuyên cần, xăng xe, con nhỏ. thưởng năng suất.
 • Được tham gia BHXH đầy đủ , được nghỉ Lễ, phép năm theo luật lao động .
Liên hệ : CÔNG TY TNHH MERKAVA VIỆT NAM
Địa chỉ : KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
0263 3732 383 ( P. Nhân sự )