Bảo Lộc Tuyển 2 Nam Lao Động Phổ Thông (lương Khởi Điểm 5tr)