Bảo Lộc Tuyển Bảo Vệ - Lễ Tân - Thiết Kế - Kỹ Thuật Viên Spa

camthotc

Active Member
Cần tuyển nhiều vị trí làm việc tại hệ thống Sandals Vista và Sandals Hotel.
Chi tiết liên hệ: 0943.701616 (HCNS) hoặc trực tiếp tại địa chỉ 567 Trần Phú, P.B'Lao, Bảo Lộc, Lâm Đồng.
 

Attachments