Bảo Lộc Tuyển Dụng

Thoa Bùi

New Member
Em cần người bán hàng cùng nhé:
không vốn
không mặt bằng
️ Không kinh nghiệm
18t trở lên
không bằng cấp...
Hàng tiêu dùng nhé!
 

Thoa Bùi

New Member
Đúng rồi bán hàng đa cấp nhé mọi người nhưng hãy tìm hiểu trước khi làm tôi cho các bạn cơ hội tìm hiểu.
gặp nhau trao đổi 30 phút hợp lý thì gặp tiếp còn không thì tôi bởi vì tôi chỉ tìm những người thực sự đón nhận cơ hội này. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.