Bảo Lộc Tuyển Nam Lao Động

Anguyen

New Member
Tuyển nam lao động làm tại 157 lý thái tổ dambri. Hỗ trợ 150k trong những ngày đầu mới làm . Khi biết làm ăn lương sản phẩm. Yêu cầu siêng năng kiên trì là dc !
Liên hệ a Vinh sdt 0377071477