Bảo Lộc Tuyển Nv Kd Ngành Sơn

Mit thai

Member
Cty Bội Long cần tuyển gấp 2 nhân viên kinh doanh về sơn,
Lương căn bản : 4.000.000, hoa hồng cao(hoa hồng thoả thuận khi gặp phỏng vấn)
Lh:0985 38 39 79 (Anh Tuấn Anh)