Bảo Lộc Tuyển Nv Kinh Doanh

Mit thai

Member
Công ty Bội Long cần tuyển gấp nhân viên kinh doanh nghành sơn khu vực bảo lộc
Luong cb:4000.000, hoa hồng thoả thuận
Lh: 0985 38 39 79