Bảo Lộc Tuyển Sales Pg

CẦN TUYỂN SALE VÀ PG
YÊU CẦU
THẬT THÀ CHỊU HỌC HỎI VÀ SIÊNG NĂNG
CÓ XE ĐỂ ĐI LẠI
CÓ TINH THẦN CẦU TIẾN
CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÔNG VIỆC
LƯƠNG CƠ BẢN
LƯƠNG SALE :5000000
LƯƠNG PG:3000000
CÓ BẢO HIỂM
THƯỞNG THEO ĐẦU THÙNG VÀ ĐẦU LON
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC TIN NÀY
 
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái