Bảo Lộc Tuyển Shiper Chạy Patime Giao Hàng Lazada

Minhtuan1673

Active Member
lazada chuẩn bị chiến dịch 12/12/2019 . công ty mình cần tuyển 5 bạn giao hàng ban ngày tại bảo lộc. làm việc từ 7h sáng đến khi giao hết hàng . làm từ ngày 10/12/2019 đến 20/12/2019 hoặc hơn . tiền lương kết toán trong ngày theo số lượng đơn hàng giao được : 6000đ/1đơn . mỗi ngày ít nhất bạn sẽ giao 30 đơn hàng = 180.000đ / ngày .