Bảo Lộc Tuyển Tài Xế Xe Ben Bằng C

Mai Ka

Member
Tuyển tài xế xe ben bằng C chạy xe 15T
Lương + tiền ăn: 11.000.000 đ
Làm việc tại Đại Lào, Bảo Lộc
Liên hệ: Mai Ka 0947010389