Bảo Lộc Tuyển Tài Xế Xe Ben Trong Mỏ Đá

   

Mai Ka

Member
Mỏ đá Tân Anh Tú cần tuyển tài xế chạy xe ben trong mỏ đá
  • Nơi làm việc: Thôn 5, xã Đại Lào
  • Yêu cầu: có bằng C
  • Lương: thỏa thuận (tối thiếu 8.000.000 đ)
  • Liên hệ: 0947010389 Mai Ka