Bảo Lộc Tuyển Thợ Làm Nhôm Xingfa Lương Theo Thoả Thuận 0911717804