Bảo Lộc Tuyển Thợ Mộc _ Thợ Phụ

Nội thất đại lâm mộc Tuyển dụng:
Thợ mộc có tay nghề :2 người
Thợ phụ : 2 người
Đội khoán sơn cao cấp
1kĩ sư nội thất xây dựng(ưu tiên ứng viên mới ra trường)
Học viên khoá xây dựng nhà gỗ phong cách phương tây (10-20 bạn)
Nộp hồ sơ online:[email protected]
 
Nội thất đại lâm mộc Tuyển dụng:
Thợ mộc có tay nghề :2 người
Thợ phụ : 2 người
Đội khoán sơn cao cấp
1kĩ sư nội thất xây dựng(ưu tiên ứng viên mới ra trường)
Học viên khoá xây dựng nhà gỗ phong cách phương tây (10-20 bạn)
Nộp hồ sơ online:[email protected]
Con tuyên nữa không a .làm ở đâu vậy a
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái