Bảo Lộc Tuyển thợ sửa điện thoại

Tuyển thợ sửa điện thoại có tay nghề
Ưu tiên ae biết ép kính , làm tại bảo lộc , lương thỏa thuận , liên hệ 0977 039 049 (Long)