Bảo Lộc Tuyển Thợ Vắt Sổ Thợ May .0397508881

Cần tuyển 2 thợ vắt sổ thợ may gia công chuyên hàng bảo hộ lao động ổn định .liên hệ sđt 0397508881
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái