Bảo Lộc Tuyển Thông Dịch Tiếng Hàn

Tuyển thông dịch tiếng Hàn

Công việc
- Thông dịch tiếng Hàn cho sếp
- Hổ trợ công việc văn phòng

Yêu cầu
- Tiếng hàn
- Sức khỏe tốt
- Hồ sơ theo quy định
- Nhận việc ngày

Lương và chế độ khi phỏng vấn
Khu công nghiệp Lộc Sơn Bảo Lộc Lâm Đồng
Liên hệ : 0973434857