Bảo Lâm Tuyển Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH REBEAU GOWN VINA ( CÔNG TY MAY TẠP DỀ )
Cần tuyển gấp
-Thông dịch viên tiếng Hàn.
- Số lượng: 01
- Phiên dịch cho Sếp người Hàn quốc, hỗ trợ những công việc khác liên quan đến công việc văn phòng.
- Có xe đưa đón đi làm từ Bảo Lộc đến Lộc An.
- Mức lương thỏa thuận
- Địa chỉ làm việc: Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Dịch vụ xe Hoa, Hợp đồng du lịch
 
chỉ dịch nói thôi bạn ơi, nói chung cũng không phức tạp với lại trên văn phòng cũng có bạn biết trung và tiếng anh nữa.