Bảo Lộc Venus Yoga - Thông Báo Chiêu Sinh Học Viên

Số điện thoại liên hệ

0377440904

Phòng tập Venus Yoga thông báo:
mở thêm các lớp học Yoga cho học viên mới
Sáng: - Từ 5h30 - 6h30
- Từ 8h15 - 9h15
Chiều: - Từ: 15h - 16h
Địa chỉ: 136 đường 28 tháng 3, Phường BLao, Bảo Lộc.
Liên hệ: 0377 440 909 cô Quỳnh
 

Ảnh đính kèm

  • www.reallygreatsite.com.png
    www.reallygreatsite.com.png
    1.1 MB · Đọc: 440
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái