Bảo Lộc Vitinhducvy.com - Bảng Giá Linh Kiện ... Update Mỗi Ngày

Khangbaoloc063

New Member
Lúc trước ghé tiệm mua cục nguồn 250k bảo hành 1 tháng ( vì hàng 2hand) về sài hơn 1 tháng hư , bữa sau ghé 1980 cũng 250 được bóc cục mới teng lại còn bảo hành 9 tháng ???? Bị phốt mà vẫn làm vậy
 

vitinhxitrum

Well-Known Member
Lúc trước ghé tiệm mua cục nguồn 250k bảo hành 1 tháng ( vì hàng 2hand) về sài hơn 1 tháng hư , bữa sau ghé 1980 cũng 250 được bóc cục mới teng lại còn bảo hành 9 tháng ???? Bị phốt mà vẫn làm vậy
trong vòng 1 tháng có hư thì được cửa hàng đổi cái khác nhé
 

nobitaa

New Member
đợt mua con nguồn đức vy 550w 700 về má gắn máy xém bay dàn máy sợ vkl thay con 500w cũ vô chạy phà phà h cạch éo dám lên đó nữa :))) đức vy mấy món lười mua xa mới lên chứ h chip main ram mua ngoài gởi về hơi lâu 1 tí nhưng chất, bữa xem bộ i3 10100f ram 16gb ssd 120gb vga 1060 6gb ,chênh lệch ngoài tới 3 tr ,
 
Reactions: Jus