Bảo Lộc Cần Mua 1 Cục Phát Wifi 4G Ai Ko Sài Chia Lại Mjnh.lh 0985687587.tk

Mình có cục tplinh 982C mua 1,500tr
Sim 500gb/tháng mua 820k cả bộ mua đã sài tầm 7-8 tháng rồi ai cần mình để lại 1,200tr
Lh 0336421044
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái