Có gì mới?

Latest posts

Latest profile posts

Bàn quầy giao dịch viettel, ngân hàng có thể nói là điểm gây ấn tượng của mỗi đơn vị. Khi bước vào, khu vực này luôn được đối tác và khách hàng chú ý đầu tiên. Vì thế bàn giao dịch cần được thiết kế phù hợp với logo, màu sắc riêng của doanh nghiệp.