Bảo Lộc Bán Cây Si Cảnh

tô tùng

Active Member
Có 2 gốc si. Trước trồng trong chậu giờ đang ngoài đất. Ai mua liên hệ