Bảo Lộc Bán iPod Touch Gen 2 (hình thật) 990k

hehe sao đc thì bay lun hehe ko thì mình bay x2 chố khac cũng đc mà máy x2 mình đang sài very good
 
muốn lấy lắm mà tit trong Thánh Mẫu lun,,, cái này ko sim mà 800k thui pồ fix tí xăng:) ok thì lấy
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái