Bảo Lộc Cần Một Bạn Trông Xe Thứ 7 Và Chủ Nhật Chủ Nhật

Số điện thoại liên hệ

0335767528

PXL_20230309_124727447.jpg

Thời gian làm từ 7:30 đến 22:00
- làm thứ bảy, chủ Nhật, và các ngày lễ.
-Làm tính theo giờ 20.000đ một tiếng. Bao cơm.
-Chỉ cần chăm chỉ, dưới 35 tuổi.
Có thể cân nhắc làm full tháng từ 9 đến 10 triệu
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái