Bảo Lộc Cần Mua Đất

duc lam

Well-Known Member
Mình cần tìm mua cỡ 3 sào đất. Tương đối bằng. Cách trung tâm Bảo Lộc cỡ 5 cây số đổ lại. Đường ôtô đi được. Đường đất cũng được. Có điện. Có thể làm nhà ở được. Ai cho cho mình ít thông tin. Vô dalo ạ. 0384252320